Zwaartepunten van het vermogensrecht

Zwaartepunten van het vermogensrecht


Auteur:W.H.M. Reehuis

  • Nederlands
  • Kluwer
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Het vermogensrecht is alom vertegenwoordigd in het leven van alledag. Vaak realiseren we ons dat niet, zoals bij het kopen van een broodje of een kop koffie. Dat wordt dikwijls anders bij de aankoop van een huis of bij schade veroorzaakt door een derde. Dit boek introduceert het vermogensrecht als systeem, waarbij het zich in het bijzonder richt op beginners in de rechtenstudie.De gebruiker wordt stap voor stap ingevoerd in de beginselen en de systematiek van het vermogensrecht. Naast aan leerstukken besteedt het veel aandacht aan begripsvorming en uitleg. Zodra gebruik van vaktermen noodzakelijk is, gaan ze vergezeld van een verduidelijkende omschrijving en illustratie. Verder brengen voorbeelden de opgevoerde begrippen en leerstukken tot leven. Samen met de opgenomen arresten dragen ze verder bij tot concretisering van de aangeboden stof. Na een inleidend hoofdstuk behandelt het eerste deel het goederenrecht. Aan de orde komen onder andere: absolute rechten, eigendom, bezit, overdracht, derdenbescherming, levering, verjaring, beperkte genotsrechten en zekerheidsrechten.Het tweede deel bevat het verbintenissenrecht met als onderwerpen ondermeer: bronnen, rechtshandeling, totstandkoming overeenkomsten, nietigheid en vernietigbaarheid, uitleg en uitvoering, gevolgen tekortschieten, onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid, schade en natuurlijke verbintenissen.