Zorgverbreding In De Lichamelijke Opvoeding

Overige betrokkenen:G?s van den Berg

  • Nederlands
  • 199 pagina’s
  • HBUitgevers
  • december 1998
  • Samenvatting

    Binnen de basisvorming ligt globaal vast wat alle leerlingen aan het eind van de basisvorming moeten kunnen en kennen. Bij het vak lichamelijke opvoeding kan een aantal leerlingen om verschillende redenen en bij verschillende vakonderdelen uit de boot vallen. De verschillen in vaardigheidsniveau zijn vaak groot. De leerlingen zjin immers op grond van cognitieve vaardigheden ingedeeld in verschillende schooltypen, terwijl bij lichamelijke opvoeding vooral de motorische vaardigheden een rol spelen.Dit boek biedt achtergrondinformatie en praktijkideen om met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Er wordt aangegeven hoe de zorg voor de leerlingen verbreed kan worden. De praktische ideeen kunnen in reguliere lessen gebruikt worden, en daarnaast bespreken de auteurs hoe zorgverbreding door verwijzing naar externe hulpverlening kan plaatsvinden.Trefwoorden: bewegingsonderwijs, gymnastiek, zorgverbreding