Zorgboek Schizofrenie

Zorgboek Schizofrenie


Redactie:S. Kollaard

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Stichting September
  • mei 2011
  • Samenvatting

    Het zorgboek Schizofrenie geeft brede informatie over schizofrenie. Op basis van een gedegen beschrijving van de ziekte zelf, de oorzaken, het verloop en de behandelingen, geeft het boek praktische informatie over de gevolgen. Het boek wil zowel de patient als de betrokken naasten van informatie voorzien – dat laatste vanwege de grote rol die naasten vaak bij het begeleiden van patienten spelen. Onderwerpen zijn onder meer (het verminderen van) gevoelens van schuld en schaamte, therapietrouw, het omgaan met stress als uitlokkende factor van psychose, de samenwerking met de hulpverlening en de (on)mogelijkheden van maatschappelijke participatie.In samenwerking metAnoiksis | Ypsilon | Stichting Weerklank | Stichting Pandora | Clientenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie | Nederlandse Vereniging van Psychotherapie | Nederlands Instituut van Psychologen | Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen | Schizofreniestichting | Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling SPV | Fonds Psychische Gezondheid | GGZ Nederland | Optima Farma, de beroepsorganisatie van apothekersassistenten | Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Psyche | Breed Platform voor Verzekerden en Werk