ZorgBasics Kwaliteitszorg EBOOK

ZorgBasics Kwaliteitszorg


Auteur:G. Foendoe Aubel

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Deze uitgave binnen de reeks ZorgBasics biedt een raamwerk om kwaliteitszorg te benoemen en te begrijpen. Puntsgewijs wordt veel praktische informatie gegeven. Deel I beschrijft algemene uitgangspunten en begrippen. In deel II worden verschillende elementen van kwaliteitszorg belicht. Deel III biedt inzicht in de verschillende belanghebbenden en hun bedoelingen. In deel IV staat de kwaliteitskringloop centraal.De ZorgBasics zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal. De reeks biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het betreffende onderwerp.