Zorg voor ouderen / 309

Redactie:C.A. Abrahamse

  • Nederlands
  • 416 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Zorg voor ouderen bevat de leerstof die nodig is om de eindtermen van deelkwalificatie 309 te behalen. Alle eindtermen van deze deelkwalificatie worden in de uitgave behandeld. De leerstof is ondergebracht in een deel ‘Praktijksituaties’ met realistische beschrijvingen van exemplarische zorgsituaties uit de beroepspraktijk, een deel ‘Theorie’ met verdiepende en aanvullende kennis nodig om in de beroepspraktijk van het werkveld te kunnen werken, en deel ‘Vaardigheden’ waarmee specifieke vaardigheden die van belang zijn voor het werken in het beroepsveld, kunnen worden aangeleerd en geoefend.