Zorg voor het verhaal

Zorg voor het verhaal


Auteur:Ruard Ganzevoort

  • Nederlands
  • 429 pagina’s
  • Meinema
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezet leerboek voor het pastoraat en de geestelijke verzorging. Eerst worden de theoretische en culturele achtergronden besproken en komen de voornaamste pastorale modellen ter sprake. Dat loopt uit op de keuze voor een narratief model waarin het verhaal van mensen en het verhaal van God met elkaar verbonden worden. In het methodische deel komt het concrete pastoraat aan bod: gespreksvoering, gespreksstrategie, het werken met de verhalen en een methode van narratieve analyse en theologische reflectie. Tot slot gaat dit deel in op de specifiek pastorale methoden van gebed, bijbellezen en ritueel. In het derde deel worden de levensloop en centrale existentiele thema’s inhoudelijk uitgewerkt: verlies, schuld en schaamte, woede en geweld, angst en verlangen. Het slothoofdstuk gaat over de pastor zelf.