Zorg Rondom Copd

Zorg Rondom Copd


Auteur:Kerstjens, H.A.M.

  • Nederlands
  • 258 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • november 2006
  • Samenvatting

    Zorg rondom COPD is de nieuwste aanwinst in de reeks Zorg rondom. Dit eerste naslagwerk voor verpleegkundigen beschrijft op een overzichtelijke manier wat COPD is en hoe de behandeling ervan in de zorg kan worden ingevuld, op zowel epidemiologisch, medisch als psychosociaal gebied.COPD (chronisch obstructieve longziekten, zoals chronische bronchitis en emfyseem) krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht – en niet zonder reden. COPD is immers een van de meest voorkomende ziekten met dodelijke afloop en het aantal patienten stijgt nog steeds. Door deze ontwikkeling wordt de professionalisering van de longverpleegkundige steeds belangrijker. Zorg rondom COPD wil enerzijds een bijdrage leveren aan de (bij)scholing van de longverpleegkundige en anderzijds de kwaliteit van de zorg aan de COPD-patient helpen verbeteren.Zorg rondom COPD is primair geschreven voor gespecialiseerde longverpleegkundigen, verpleegkundigen, nurse practitioners en praktijkverpleegkundigen. Daarnaast is het boek waardevol voor huisartsen (in opleiding), longartsen (in opleiding) en paramedici die geinteresseerd zijn in COPD.