Zorg En De Staat

Zorg En De Staat


Auteur:A. De Swaan

  • Nederlands
  • 342 pagina’s
  • Bert Bakker
  • april 2004
  • Samenvatting

    De verzorgingsstaat is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling die zich in vele westerse landen op overeenkomstige wijze heeft voltrokken. Het verzorgingsstelsel wordt niet zo gauw afgebroken, maar inmiddels stuit het binnenlands op de grenzen van staatsreglementering en in mondiaal verband op de beperkingen van de internationale economie.Abram de Swaans Zorg en de staat is een boek van uitzonderlijke reikwijdte: een studie van vijf landen _ Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten _ over een periode van vier eeuwen en op terreinen die meestal gescheiden worden behandeld: onderwijs, gezondheidszorg, armenzorg en sociale zekerheid.De pers over Zorg en de staat:’Eindelijk weer een socioloog met lef!’vrij nederland’Hoog theoretisch en literair niveau.’paul schnabel, nrc handelsblad