Zonneklaar

Zonneklaar


Auteur:Linda Goodman

  • Nederlands
  • 420 pagina’s
  • Bigot & Van Rossum
  • Samenvatting

    ZONNEKLAAR astrologische karakterschetsenWaarom zijn wij zoals we zijn? Wat beweegt ons en wat beweegt anderen? Astrologen weten dat de onder een bepaald zonneteken geboren mens uitgesproken bij dat teken behorende trekken vertoont. Linda Goodman schreef met kennis van zaken dit bijzonder onderhoudende boek om ons een inzicht te verschaffen in ons denken, doen en laten. Haar boek is totaal anders dan andere op dit gebied. Geestig en opmerkelijk accuraat beschreven, passeren de verschillende tekens van de dierenriem de revue. Zo ontstond een verbluffend trefzekere en gefundeerde analyse van de astrologische types, waaruit men kan leren waaraan de onder de verschillende tekens geborenen te herkennen zijn, wat men van hen verwachten kan en hoe men het beste met hen om kan gaan. Daarbij dient men wel te bedenken, dat alleen een nauwkeurige geboortehoroscoop de fijnere details van een karakter kan onthullen. Bij gebrek aan een volledige analyse kan bestudering van het teken van de dierenriem echter helpen uzelf en uw medemens beter te leren begrijpen. Wanneer men er eenmaal van doordrongen is hoe diep bepaalde gedragspatronen in de geaardheid van een mens geworteld liggen, zal men deze met meer begrip en sympathie tegemoet treden. Men kan de mensen om zich heen werkelijk leren kennen en zal dan ongetwijfeld vaststellen dat zij veel beter zijn dan men aanvankelijk gedacht had als men zich de moeite maar getroost naar hun goede eigenschappen te zoeken, zegt Linda Goodman.