Zoet & zondig

Zoet & zondig


Redactie:Helga Ruebsamen

  • Nederlands
  • 227 pagina’s
  • Uitgeverij Prometheus
  • juni 2003
  • Samenvatting

    In Zoet en zondig staan de mooiste Nederlandse verhalen uit het oude Nederlands-Indie en het nieuwe Indonesie bijeen. De verhalen die samenstelster Helga Ruebsamen heeft gekozen zijn tropisch zoet – soms zelfs zo hemeltergend zoet dat het door merg en been gaat. Vaak ook is, zoals gebruikelijk in tropische versnaperingen, een verontrustende of verleidelijke zweem van een andere smaak aanwezig: bitter of zout, maar meestal onbenoembaar. De verhalen in deze bundel worden niet verteld door de oorspronkelijke bewoners, maar door buitenstaanders, westerlingen over het algemeen. De meeste verhalen komen dan ook voort vanuit de schrijnende zekerheid, dat men zich, ook al was men ginds geboren, toch altijd op ‘vreemd terrein’ bevond. Zo is Zoet en zondig een tropische bazaar geworden. Het is een verzameling sieraden, van kleinoden van puur goud tot de allerkunstigste vouwsels van papier. Maar altijd geldt dat hartstocht samen gaat met een onvervulbaar verlangen; die toestand dus die iedere tropenganger kent, die hem zal overkomen, soms maar voor heel even, maar meestal voorgoed.