Zo maak je een ondersteuningsplan

Zo maak je een ondersteuningsplan


Auteur:Anita Pfauth

  • Nederlands
  • 104 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Ieder mens wil de zeggenschap hebben over zijn eigen leven. Hij wil zelf de beslissingen nemen over waar hij woont, wat hij doet, met wie hij omgaat, hoe hij zijn dag besteedt enzovoort. Sommige mensen in de samenleving zijn hiervoor aangewezen op langdurige hulp en ondersteuning. Je kunt daarbij denken aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, langverblijf psychiatrische clienten en ouderen. Zij hebben anderen nodig om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen.Zo maak je een ondersteuningsplan is geschreven voor -aankomende- social workers die hulp en ondersteuning bieden aan deze mensen. De Engelse term ‘social worker’ geeft aan dat het om een internationaal erkend beroep gaat. Het gaat daarbij niet om een beroep, maar om een cluster van beroepen die onderling veel overeenkomst vertonen zoals het beroep van maatschappelijk werker, sociaal pedagogisch hulpverlener, woonbegeleider, sociaal dienstverlener of ouderenadviseur.De ondersteuning die je als social worker biedt, wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan schrijf je niet over de client maar voor de client; het is zijn plan, hij bepaalt wat er wel en niet in komt. Jij biedt vraaggestuurde ondersteuning. De vragen van de client staan centraal. Zo maak je een ondersteuningsplan is vooral een praktisch boek. Het helpt je om stap voor stap een ondersteuningsplan te schrijven voor een client. Bij voorkeur is dit een echte client.Als je nog studeert voor het beroep van social worker en je hebt nog geen client tot je beschikking, kun je gebruik maken van een van de casussen op de bijbehorende website. Op de website vindt je ondersteunend materiaal in de vorm van casuistiek, een voorbeeld van een uitgewerkt ondersteuningsplan, extra oefeningen en achtergrondinformatie.