Zo maak je een beleidsplan

Zo maak je een beleidsplan


Auteur:Marco Gerritsma

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    De serie Zo maak je een plan ondersteunt studenten bij het maken van beroepsproducten. Het is daarmee een ideale praktische aanvulling op de bestaande literatuur, maar vervangt deze niet. Zowel de compacte boekjes als de websites geven studenten concrete instrumenten in handen voor het maken van beroepsproducten. Volgens een vast format met voorbeeldmodellen, oefeningen en korte casuistiek kunnen studenten zelfstandig aan de slag.Zo maak je een beleidsplan biedt de student een praktisch, gedegen en samenhangend stappenplan om te komen tot een beleidsplan. Beleidplannen worden door overheden, bedrijven en instellingen veelvuldig opgesteld. Een paar voorbeelden zijn een toeristisch plan, afdelingsplan, instellingsplan, inkoopplan en plannen voor bijzondere beleidsterreinen. Per stap biedt het boek kort de noodzakelijke informatie en zet de student vervolgens aan het werk.Het stappenplan begint met het organiseren van het project waarop het beleidsplan betrekking heeft (intakegesprek met de opdrachtgever, het maken van een planning en het samenstellen van een projectteam). Vervolgens inventariseert en analyseert de student de huidige situatie. Daarna bepaalt de student in overleg met de opdrachtgever het te voeren beleid, waarna projecten en maatregelen worden gedefinieerd. Tenslotte wordt het beleidsplan geschreven en uitgevoerd.De website www.zomaakjeeenbeleidsplan.noordhoff.nl biedt handige tools, zoals een planningsformulier, urenregistratieformulier, diverse checklisten, rekenmodellen en een model voor een beleidsplan. Voor docenten is er een docentenhandleiding, een introductiecollege en een studiewijzer beschikbaar.