Zie mij, niet mijn stoornis

Zie mij, niet mijn stoornis


Auteur:A.C. Bruininks

  • Nederlands
  • 295 pagina’s
  • SWP
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Jongeren met ADHD en PDD-NOS die vanwege hun stoornis zijn geplaatst in een residentiele instelling, hebben vaak last van een negatief zelfbeeld omdat ze niet worden begrepen of telkens weer tegen hun eigen tekortkomingen aanlopen. Aniet Bruininks en Leo Harmsen hebben op grond van hun jarenlange ervaring de ‘Zie-mij-methodiek’ ontwikkeld, die zich expliciet richt op de stoornis en het omgaan daarmee, met als belangrijkste doel het versterken van het zelfvertrouwen van de jongeren. In Zie mij, niet mijn stoornis schetsen zij de basisvoorwaarde die aan een effectieve behandeling ten grondslag lig, namelijk een veilig en stabiel leefklimaat. De pedagogisch medewerker als persoon is hierbij niet alleen bepalend, ook het gehele team die gezamenlijk een methodiek toegepast is hierbij cruciaal. Aandacht hiervoor vergroot de professionaliteit van pedagogisch medewerkers en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Met talloze concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven van de jongeren in en rondom de leefgroep laten de auteurs zien hoe jongeren de gedragsproblemen die voortkomen uit hun stoornis leren herkennen, erkennen en verkennen. De pedagogisch medewerkers doen dit door op de ervaringen van de jongeren te reflecteren, waarmee zij vaardigheden opdoen om in toekomstige situaties adequaat met hun stoornis om te gaan. Dit boek geeft inzicht in hoe een specifiek orthopedagogisch leefklimaat vormgegeven kan worden en is bedoeld voor professionals in de zorg, voor studenten SPW, SPH en Pedagogiek, maar ook voor ouders en verzorgers. Ook orthopedagogen, gz-psychologen, leerkrachten, therapeuten, psychiaters en onderzoekers vinden in dit boek informatie die bruikbaar kan zijn voor hun beroepspraktijk.