Zicht op eenzaamheid

Auteur:Theo van Tilburg

  • Nederlands
  • 113 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Er zijn veel mensen in Nederland die zich eenzaam voelen, jong Zn oud. Ons sociale klimaat belemmert Zcht goede contacten tussen mensen onderling, tussen ouders en hun volwassen kinderen, tussen buurtgenoten. Mensen staan er wat hun gevoelens betreft dikwijls alleen voor. Dit alles leidt tot meer eenzaamheid dan vroeger het geval was. Mythe of realiteit?Nooit eerder werd eenzaamheid in ons land van zoveel kanten belicht en nooit eerder werden gekleurde meningen over eenzaamheid – en de onderliggende oorzaken – zo grondig ‘ontzenuwd’ als in dit boek. ‘Zicht op eenzaamheid’ neemt de lezer in begrijpelijke taal mee langs de verschillende aspecten van eenzaamheid en levert duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.In deel 1 staat de begripsvorming centraal: Wat is eenzaamheid? Welke vormen kunnen we onderscheiden en hoe vaak komen die in ons land voor? Deel 2 behandelt de mogelijke verklaringen voor het feit dat mensen zich eenzaam voelen. Heeft dat te maken met het aantal vrienden en kennissen dat men heeft? Heeft dat te maken met de buurt waarin ze wonen? Welke risicogroepen zijn er? In deel 3 is er aandacht voor het voork—men, oplossen en/of verwerken van eenzaamheid, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de bijdrage die mensen daaraan zZlf kunnen leveren. Natuurlijk komen ook de mogelijke betekenis en invloed van de omgeving – familieleden, vrienden en kennissen – aan de orde, evenals de mogelijkheden van eenzaamheidsinterventies.’Zicht op eenzaamheid’ is het resultaat van langlopend onderzoek uitgevoerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De uitgave is bestemd voor (aankomende) professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening die in contact staan met mensen die – mogelijk -eenzaam zijn.