Zeven marketingwetten voor professionals

Zeven marketingwetten voor professionals


Auteur:F. Kwakman

  • Nederlands
  • 96 pagina’s
  • Academic Service
  • december 2005
  • Samenvatting

    Hoe kom je als professional aan nieuwe opdrachten? Iedereen weet intussen dat goed-zijn in je vak niet voldoende is. Maar wat dan wel? We zien bij professionele dienstverleners allerlei activiteiten plaatsvinden die meestal niet werken. Denk aan advertenties, mailings, belacties en radiospotjes. Deze verkeerde manier van opdrachten verwerven leidt bij professionals tot teleurstelling en een afkeer van alles wat met acquisitie te maken heeft. En dat is jammer, want het kan ook anders. Zeven marketingwetten voor professionals neemt de (nieuwe) klant als vertrekpunt. Door te doen waar de markt om vraagt en je aldus te profileren, onderscheid je je van je concurrenten. En daarmee neemt de kans op nieuwe opdrachten aanzienlijk toe. In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. De kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers laten zien dat marketing en vanzelfsprekend onderdeel is van het professional-zijn.