Zestien Miljoen Nederlanders

Auteur:Pieter Winsemius

  • Nederlands
  • 80 pagina’s
  • Balans
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    In opdracht van de WRR bezocht Pieter Winsemius de afgelopen jaren talloze plaatsen in ons land om te onderzoeken hoe het staat met het vertrouwen van de mensen, in hun buurt, in hun school, in de overheid. Verhalen uit het andere Nederland, uit buurten en scholen, van politiemensen in extreme wijken, van onderwijzers, vrijwilligers, verhalen uit de vier K’s: kerk, kantine, kapper en kroeg. De stand van het land in kort bestek.