Zes psychologische stromingen en een client

Zes psychologische stromingen en een client


Auteur:Alie Weerman

  • Nederlands
  • 264 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft zes belangrijke psychologische stromingen van waaruit verschillende methodieken en methodes zijn afgeleid. Alie Weerman behandelt achtereenvolgens de psychoanalytische, de cognitiefgedragstherapeutische, de clientgerichte, de lichaamsgerichte, de systeemtheoretische en de oplossingsgerichte benadering.Binnen de verschillende stromingen is ook aandacht voor nieuwere ontwikkelingen zoals mindfulness, acceptance and commitment therapy, het belang van ‘mentaliseren’ en de opkomst van ervaringsdeskundigheid. Er wordt verder stil gestaan bij het belang van de (therapeutische) werkrelatie en voor de toenemende integratie tussen verschillende benaderingen.In het boek is er een doorlopende casus, client Marianne. Alle stromingen worden geillustreerd door een therapiezitting met deze, echt bestaande, client. De zittingen hebben daadwerkelijk plaatsgevonden. Op de bijbehorende website is van zes zittingen een gedeelte te zien.Stromingen worden niet alleen geillustreerd door een toepassing in psychotherapie bij Marianne, maar ook door veel voorbeelden uit het werkveld van de social worker, verpleegkundige, SPH’er maatschappelijk werker of psychomotorisch therapeut.Meer dan 13.000 exemplaren verkocht!Deze vijfde druk van Zes psychologische stromingen en een client is geheel geactualiseerd en herzien. Het boek is geschikt voor alle bacheloropleidingen gericht op zorg en welzijn, zoals de opleidingen HBOV, SPH, MWD, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, maar ook voor masteropleidingen (zoals psychologie) waarbij een goede theoretische basis plus een praktische uitwerking over psychologische stromingen van belang is.Bij de vijfde drukIn de nieuwe druk zijn nieuwe ontwikkelingen binnen de verschillende stromingen verwerkt. Er is meer aandacht voor de (therapeutische) werkrelatie met de client. Een aantal interviews is vernieuwd. Er is nu bijv. een interview opgenomen over cognitief gedragstherapeutisch werken in de justitiele jeugdzorg.Met online omgevingBij dit boek hoort een online omgeving. De filmpjes hierin laten zien hoe verschillend er gewerkt kan worden met een en dezelfde hulpvraag van een en dezelfde client. Er zijn zes verschillende vormen van psychotherapie te zien die steeds worden toegepast bij dezelfde client.