Boekbeschrijvingen

Zelfwaardering


Auteur:Nathaniel Branden

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Tirion Uitgevers
  • augustus 1996
  • Samenvatting

    Ons zelfbeeld is bepalend voor ons lot. Wat is het belangrijkste oordeel dat u ooit zult vellen? Het oordeel over uzelf.’Zeg mij hoe het met iemands zelfwaardering gesteld is’, zegt baanbrekend psycholoog Dr. Nathaniel Branden, ‘en ik zal u zeggen hoe die persoon functioneert op het gebied van werk, liefde, seks, ouderschap: kortom in elk belangrijk aspect van het bestaan.’De reputatie die u bij uzelf heeft is de allerbelangrijkste factor vooreen bevredigend leven. In onze tijd wordt onbaatzuchtigheid nog vaak gezien als de grootste deugd en zelfzuchtigheid als de slechtste eigenschap. Een gezonde zelfwaardering is echter niet negatief. Integendeel, het is de basis voor geestelijk en lichamelijk welzijn. Hoe kan ik in contact komen met mijn ware gevoelens. Hoe kan ik mijn angst voor de dood omzetten in levenskracht? Hoe kan ik voluit van het leven leren genieten? Hoe krijg ik innerlijke rust en zekerheid?Deze en andere vragen die wezenlijk zijn voor ons menselijk bestaan, worden in deze uitgave diepgaand besproken. De filosofische en psychologische basis van dit boek te zamen met het praktische nut ervan in ons dagelijks leven, maken zelfwaardering tot een onmisbare leidraad om tot een bevredigend leven te komen.

    Exit mobile version