Zelfsturing

Zelfsturing


Auteur:Diny Leppers

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Zelfsturing betekent niet alleen respect voor ieders kennis, vaardigheden en ervaring, maar vooral iedereen de gelegenheid geven daarvan gebruik te maken om de beste resultaten te behalen. Op een toegankelijke en inspirerende manier beschrijven de auteurs in dit boek wat zelfsturing inhoudt en hoe het in de dagelijkse praktijk succesvol kan worden toegepast.Voor medewerkers kan zelfsturing het verschil maken tussen plezier hebben in het werk of met tegenzin aan de slag gaan. Tussen betrokkenheid of onverschilligheid. Leidinggevenden hoeven zich bij zelfsturing niet voortdurend bezig te houden met de hectiek van alledag, maar kunnen zich richten op de langere termijn en ontwikkeling van het bedrijf. De zelfsturende organisatie is door de snelle besluitvormingsprocessen en daadkracht op alle niveaus in staat om flexibel en adequaat in te spelen op een steeds veranderende omgeving.Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in Zelfsturing – Een nieuwe kijk op organisaties uitgelegd wat zelfsturing betekent voor de functie-, overleg- en organisatiestructuur, voor doelstellingen en interne systemen, voor ondernemingsraad, vakbonden en klanten. Het geeft handige tips en schetst de randvoorwaarden die nodig zijn om medewerkers zelfsturend te laten zijn.Diny Leppers is Human Resources manager en Gertie Eikenaar is Communicatiemanager. Beiden werken bij het Zweedse bedrijf SCA, waar zelfsturing een van de bouwstenen is om succesvol te zijn en met alle aspecten van de bedrijfsvoering verweven is.