Zelfsturend leren

Zelfsturend leren


Auteur:Dick Ratering

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2011
  • Samenvatting

    Kansen en bedreigingen voor organisaties dienen zich in een steeds hoger tempo aan. Een noodzakelijke voorwaarde om onder deze toenemende druk optimaal te blijven presteren is een andere inhoud geven aan leren.De methode van Zelfsturend leren sluit aan bij deze voorwaarden. Bij zelfsturend leren geven leidinggevenden en medewerkers zelf actief sturing aan het leerproces. Op basis van directe ervaring en betekenisverlening, formuleren en concretiseren zij persoonlijke en gemeenschappelijke leerdoelen. Zelfsturend leren is effectief en inspirerend omdat het direct ingaat op leervragen en ontwikkelbehoeften van werknemers van hoog tot laag in de organisatie.Het boek is een praktische gids voor iedere leidinggevende die zich wil verdiepen in de werking van een meer zelfstandige vorm van leren.Doorleefd boek. Ratering ontwikkelde deze methode, toen hij gedwongen door zijn leesblindheid op zoek was naar alternatieven. — Management Scope, juni 2000….praktische tips voor leidinggevenden die op deze nieuwe leermethode willen overgaan. — Avanta Magazine, juli/augustus 2000.”In het rijtje boeken dat de laatste tijd is verschenen over coaching neemt dit boek een bijzondere plaats in. Het weerspiegelt de integriteit van de auteurs, het is praktisch – terwijl uitgangspunten en principes ook helder worden beschreven – en het bevat weinig ballast.” — PW Vakblad voor Personeelsmanagement, april 2000.