Zelfinzicht Verrijkt Je Leven

Zelfinzicht Verrijkt Je Leven


Auteur:Claessens

  • Nederlands
  • 135 pagina’s
  • Synthese Uitgeverij
  • april 1996
  • Samenvatting

    Ieder mens kent een diep innerlijk verlangen naar groei en zelfinzicht. Niet iedereen beseft dat hij of zij het in eigen hand heeft om de stap naar persoonlijke ontwikkeling te zetten en zo zijn of haar leven een positieve wending te geven. Wie kiest voor verandering, kiest ervoor niet langer slachtoffer te zijn van de omstandigheden. De auteur probeert aan te tonen dat men zich langs die weg kan ontworstelen aan beklemmende gedragspaatronen, conventies en vastgeroeste structuren, waarin we onszelf gevangen zetten. Tijdens de reis naar ‘binnen’ ontdekken we onvermoede krachten en mogelijkheden in onszelf. In dit boek wordt dat duidelijk gemaakt aan de hand van aspecten die in elk leven een belangrijke rol spelen, zoals bewustzijn, angst en intuitie, creativiteit, opvoeding, vriendschap en liefde. Verandering betekent het oude loslaten en inruilen voor het nieuwe. We leren de buitenwereld met meer vertrouwen tegemoet te treden en naderen daarmee een belangrijk doel van ons mens-zijn: he