Zeg Me Wie Je Vrienden Zijn…

Zeg Me Wie Je Vrienden Zijn...


Auteur:R. Ghag

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Gorcum & Comp
  • juli 1998
  • Samenvatting

    Zeg me wie je vrienden zijn…Psychotherapie en vriendschap Vriendschap is in de kinder- en jeugdpsychotherapie een belangrijk onderwerp; problematische vriendschapsrelaties vormen regelmatig een indicatie voor psychotherapie en het vermogen om vriendschapsrelaties aan te gaan en te onderhouden is bovendien een belangrijke parameter waaraan het succesvolle verloop van een therapie kan worden afgelezen. Dit boek wil de systematische kennis over dit onderwerp vergroten. Vragen die onder meer aan de orde komen zijn: • wat is de betekenis van vriendschap in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een kind en een jeugdige? welke invloed hebben vrienden en vriendinnen op de ontwikkeling? wat is de betekenis van imaginaire vriendjes? hoe kunnen dieren een positieve invloed hebben op vriendschap? hoe ontwikkelen vriendschappen zich? wat betekent het ontwikkelen van vriendschap voor de ontwikkeling van een kind? bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om vriendschappen? En uiteraard: hoe komt het thema vriendschap aan de orde in de psychotherapie?