Zeehelden Van De Gouden Eeuw

Zeehelden Van De Gouden Eeuw


Auteur:Gerben Graddesz Hellinga

  • Nederlands
  • 173 pagina’s
  • Walburg Pers
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Wie ‘zeehelden’ zegt, denkt aan de Grote Drie: Piet Heyn, Maarten Tromp en Michiel de Ruyter. In de Gouden Eeuw konden echter tientallen anderen minstens zoveel aanspraak maken op die titel. Velen waren gewone zeelui, over wie bitter weinig informatie bewaard is gebleven. Over admiraals en andere vlagofficieren weten we daarentegen veel meer. Hun levens waren vaak net zo boeiend als die van de Grote Drie. Soms omdat ze onverbeterlijke querulanten waren, zoals Witte de With en Cornelis Tromp, soms omdat ze van adel waren en enkel om die reden vlootvoogd werden gemaakt terwijl ze niets van varen wisten, laat staan van het leiden van een zeeslag. Deze uitgave laat u kennismaken met die zeehelden uit de roemruchte Gouden Eeuw. Auteur Gerben Hellinga beschrijft de levens en daden van drieA«ntwintig officieren die een rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. De ruzies die ze maakten, de zeeslagen waarin ze vochten en hun frustraties wanneer politici zich – vaak met rampzalige gevolgen – met hun werk bemoeiden. Uiteraard ontbreken in dit rijk geA?llustreerde boek de werken van de grote zeeschilders niet; Willem van de Velde de Oude A©n de Jonge, Ludolf Backhuysen en vele anderen. Ze geven de lezer een indruk van de strijd, die zo vaak ordeloos en chaotisch verliep, en van de schepen waarop de zeehelden vochten en in veel gevallen sneuvelden…