Zakelijke Communicatie / 2

Zakelijke Communicatie / 2


Auteur:Nvt.

  • Nederlands
  • 374 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Zakelijke communicatie is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die hun communicatieve competenties verder willen ontwikkelen. De verschillende domeinen van mondelinge en schriftelijke communicatie komen in afzonderlijke modules aan de orde. Daarbij wordt theorie afgewisseld met praktische adviezen en talloze voorbeelden uit de beroepspraktijk. De modules vertonen een duidelijke samenhang, maar ze kunnen ook los van elkaar en in een willekeurige volgorde worden behandeld. De beide delen worden ondersteund door een bijbehorende website met opdrachten, van eenvoudige oefeningen tot uitgebreide cases.Zakelijke communicatie deel 1 bestaat uit 5 modules; de eerste drie daarvan zijn gericht op een aantal basiscompetenties:analyse van de communicatiesituatie structureren en formuleren van tekstenovertuigen het schrijven van brieven, e-mails en memo’shet houden van een mondelinge presentatieZakelijke communicatie deel 2 bestaat eveneens uit vijf modules. Daarin is aandacht voor: tweegesprekkenvergaderen en onderhandelencommerciele tekstenonderzoeksrapportagebeleidsteksten en adviesrapporten.Bij deze uitgave zijn twee docentenhandleidingen. Deze handleidingen zijn te vinden op de bijbehorende website.