Zakboek verpleegkundige diagnosen / druk 1

Zakboek verpleegkundige diagnosen / druk 1


Auteur:Lynda Juall Carpenito

  • Nederlands
  • 535 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 1998
  • Samenvatting

    Het gebruik van verpleegkundige diagnosen en interventies mag zich, ook in Nederland, in een toenemende belangstelling verheugen. Deze vorm, waarin de verpleegkunde tot uiting wordt gebracht, past als inhoud bij de methodiek van het systematisch verpleegkundig handelen. Er is zowel in de verpleegkundige praktijk als in onderwijssituaties behoefte aan diagnosen en bijbehorende interventies, enerzijds ter ondersteuning van de ontwikkeling van eigen materiaal, anderzijds ten behoeve van directe beschikbaarheid bij implementatie van nieuwe methodieken en modulen. Vanuit die behoefte is het ‘Handboek of Nursing Diagnoses’ van Lynda Juall Carpenito vertaald in het Nederlands en bewerkt naar de Nederlandse situatie, om de toegankelijkheid voor verpleegkundigen en verpleegkundestudenten te bevorderen. Voor alle velden in de gezondheidszorg zijn diagnosen en bijbehorende interventies in dit handboek beschikbaar. De bewerking heeft vanuit vakinhoudelijke deskundigheid plaatsgehad; deze betrof. kinderverpleegkunde, psychiatrie, ouderenzorg, intensive en coronary care en oncologie. Er is de keuze gemaakt om alle diagnosen uit de oorspronkelijke uitgave op te nemen, zodat geen kennis aan de Nederlandse verpleegkunde onthouden zou worden.