Zakboek neuropsychologische symptomatologie

Zakboek neuropsychologische symptomatologie


Auteur:C. Lafosse

  • Nederlands
  • 332 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • 1
  • juni 1998
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft en classificeert neuropsychologische syndromen via het bepalen van in- en exclusiecriteria. Op deze manier zijn meer dan 110 neuropsychologische stoornissen beschreven tezamen met hun etiologie en de eventuele gevolgen voor het dagelijks leven. Achtereenvolgens komen aan bod: stoornissen in de aandachtsfuncties, stoornissen in de receptieve functies (o.a. perceptiestoornissen, receptieve taalstoornissen), stoornissen in de expressieve functies (o.a. stoornissen in de visuomotorische integratie, apraxieen, expressieve taalstoornissen), geheugenstoornissen, stoornissen in de emotionele communicatie, stoornissen in de emotionele en uitvoerende controle van het gedrag, en stoornissen in het intellectueel functioneren. Verder bevat het boek een afzonderlijke anatomische, etiologische en gedragsmatige index waardoor de lezer gemakkelijk een stoornis kan terugvinden op grond van de lokalisatie van een bepaald hersenletsel, of op basis van een specifieke etiologische factor