Yin & yang

Yin & yang


Auteur:Martin Palmer

  • Nederlands
  • 135 pagina’s
  • AnkhHermes
  • november 1999
  • Samenvatting

    In het Westen is het yin-yang symbool een van de bekendste Chinese motieven. Het geeft de essentie weer van evenwicht, harmonie en gelijkheid. De volkomen tegenstellingen zoals vrouwelijk en mannelijk, maan en zon, aarde en hemel vullen elkaar naadloos aan. Maar dat evenwicht is niet statisch, het komt voort uit een dynamische spanning, uit de voortdurende worsteling van de een om de ander te ‘overwinnen’. Beide willen ze de ander wegvagen en overheersen, maar kunnen dat niet om de eenvoudige reden dat de natuur, de Tao, in het hart van beide een deel van de ander heeft gelegd. Of poetisch gezegd: de yang-energie van de hitte van de zomer wijkt onverbiddelijk voor het yin van de kilte van de herfst. Het yin van de ijzige kou van de winter moet smelten voor de toenemende yang-energie van de warmte van het voorjaar. Eenvoudig en helder werkt de auteur deze grondgedachte uit. Het is een manier om deze wereld en wat ons overkomt te begrijpen, om de tegenstellingen in onszelf te doorgronden. Dat kan ons helpen te leren omgaan met de eb en vloed van de krachten om ons heen. In een tijd waarin oude manieren van denken verdwijnen, nodigt het concept van yin en yang ons uit om eens anders te kijken naar hoe we omgaan met anderen, met onszelf en met onze omgeving.