Wraparound care in de jeugdzorg

Wraparound care in de jeugdzorg


Auteur:Jo Hermanns

  • Nederlands
  • SWP
  • november 2012
  • Samenvatting

    De jeugdzorg staat de komende jaren, in het kader van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, voor een grote uitdaging. In Zeeland is men al een aantal jaar bezig met de implementatie van het IPT stelsel (Intensieve Pedagogische Thuishulp) wat een uitwerking is van het Wraparound care model. Onbewust heeft men zich daarmee goed voorbereid op de transitie. In het wraparound care model staat de client (het gezin) centraal en wordt gewerkt aan het herstel van het gewone leven. Dat betekende een forse uitbreiding van het aantal ambulante hulpverleners (hulp start altijd thuis) en een afbouw van residentiele capaciteit en van de dagbehandeling. De invoering van het IPT stelsel bracht een compleet andere visie op hulpverlening en gezinnen. De implementatie van de IPT visie is absoluut een succes te noemen maar is niet zonder slag of stoot verlopen. Clienten worden sneller geholpen, de IPTer sluit beter aan bij de waarden en normen van het gezin (staat naast het gezin), de doelen worden samen met de client bepaald wat de clienttevredenheid heeft verhoogd en kinderen kunnen met hulp vaker thuis blijven wonen.In dit boek pretenderen we niet de manier te beschrijven om een dergelijke verandering door te voeren. We willen wel graag onze ervaringen delen; zowel de successen als de knelpunten die we zijn tegengekomen. Met de do’s en don’ts zetten we dit om in een aantal concrete tips. Dit boek is een nuttig naslagwerk over de theorie, de praktijk en de organisatie van het IPT stelsel en wraparound care. Clienten, hulpverleners, verwijzers en managers komen aan het woord. De prettige combinatie van theorie en praktijk maakt dit boek een aanrader voor studenten, hulpverleners, managers van organisaties die opvoedhulp en opgroeihulp bieden en beleidsmakers. Jo Hermanns is hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector Werken in Gedwongen Kader aan de Hogeschool Utrecht en adviseur jeugdbeleid in H&S Consult te Woerden. Andrea Klap, Karin Smit en Antoon Zwart zijn managers bij Juvent, jeugd en opvoedhulp Zeeland en hebben bij Juvent al een aantal jaren ervaring met het vormgeven van het IPT-stelsel.