Word Toch Katholiek

Word Toch Katholiek


Auteur:Monic Slingerland

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • ten Have
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Ieder jaar worden in Nederland een kleine duizend volwassenen lid van de katholieke kerk. Vele anderen voelen zich tot het katholieke geloof aangetrokken. Uiteindelijk is katholiek worden een kwestie van innerlijke overtuiging, niet een beslissing op grond van argumenten. Er gaat een heel traject aan vooraf: bezinning, twijfel, leren hoe een kruis te slaan en welke sacramenten er zijn… Monic Slingerland, zelf op latere leeftijd katholiek geworden, beschrijft in twaalf hoofdstukken wat er gebeurt na die eerste ingeving: ‘Ik wil katholiek worden.’ Ervaringen van neo-katholieken van nu klinken door in de beschrijvingen van overgave, twijfel, nieuwsgierigheid en ongeduld. Daarnaast bevat het boek veel praktische informatie over hoe het er in de rooms-katholieke kerk aan toe gaat. Het boek maakt deel uit van een multimediaproject van het mediapastoraat RKK/KRO, met een twaalfdelige televisieserie, een radioprogramma en een internetsite.