Woordenboek Voor Bijbellezers

Woordenboek Voor Bijbellezers


Auteur:A. Noordegraaf

  • Nederlands
  • 800 pagina’s
  • Boekencentrum
  • april 2005
  • Samenvatting

    In het Woordenboek voor bijbellezers wordt een kleine 200 lemma’s besproken. Alle lemma’s zijn geschreven volgens een vaste opbouw: eerst wordt kort toegelicht welke rol een woord speelt in de taal van onze cultuur en in de taal van het geloof (Geloofstaal & cultuurtaal); dan worden de wortels van het woord in de grondtalen van de Bijbel besproken (Woorden); in het onderdeel Betekenis in context wordt vervolgens nader ingegaan op de verschillende betekeniswaarden die een woord in het Oude en Nieuwe Testament kan krijgen; ten slotte geeft de Kern een richtinggevende samenvatting.