Woestijnliefde

Woestijnliefde


Auteur:V. Wermuth

  • Nederlands
  • 302 pagina’s
  • Boekerij
  • september 2008
  • Samenvatting

    Een waargebeurd en bij vlagenromantisch orientaals sprookjeTijdens haar studietijd in Engeland ontmoet deZwitserse Verena de aantrekkelijke en mysterieuzestudent Khalid. Het is liefde op het eerste gezicht.Maar Khalid komt uit een machtige familie uitDubai, en weet dat zijn familie Verena nooit zalaccepteren, omdat hij zal moeten trouwen met zijnnicht.In de tien jaar die volgen ontmoeten ze elkaar in hetgeheim. De cultuurverschillen beginnen echter steedsduidelijker aan het licht te komen. Toch is hun liefdezo sterk dat Khalid Verena vraagt om zijn vrouw teworden. Een imam verbindt hen in de echt.Khalids familie is ondertussen begonnen met devoorbereidingen voor zijn huwelijk met zijn nicht.Dit plaatst Verena in de positie van tweede vrouw,iets wat zij absoluut niet kan accepteren. Ze wilKhalid niet delen, en ze weet diep in haar hart dat zenooit gelukkig zal worden als ze bij hem blijft. Ze zalmoeten kiezen…• ‘Een opwindend en ontroerend verhaal.’ Women Austria