Wiswijs

Wiswijs


Auteur:A.J. Pach

  • Nederlands
  • 477 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2004
  • Samenvatting

    Dit is een boek voor volwassenen. Niet dat er een onvertogen woord in staat, maar bij het schrijven stond de auteurs wel steeds een volwassen cursist voor ogen. Een cursist die het geheel, of voor een deel, van zelfstudie moet hebben. Een cursist die geen behoefte heeft aan overbodige franje. Die de essentiele zaken kort en duidelijk op een rijtje wil hebben, maar ook weer geen genoegen neemt met het openzetten van de trukendoos. Hij of zij wil wet weten waarom de wiskunde is zoals ze is. Maar dan zonder omhaal van woorden.Het boek is bedoeld voor: mensen die zich voorbereiden op een studie aan een universiteit (vooral: sociale wetenschappen, bedrijfskunde, economie, informatica); studenten aan universiteiten die voor hun studie basiskennis van de wiskunde nodig hebben; studenten in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo); studenten economie in het (hoger) beroepsonderwijs; cursisten van bedrijfsopleidingen.Het boek behandelt: het algebraische deel van de onderbouwstof havo/vwo (geen meetkunde, geen goniometrie); enige veelgevraagde onderdelen van de havo/vwo bovenbouwstof. Van alle opgaven zijn de uitwerkingen integraal opgenomen.