Wisseling van de macht

Wisseling van de macht


Auteur:Mildred Hofkes

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • september 2009
  • Samenvatting

    ‘Wie zijn nek uitsteekt (…) is de klos. We zeggen in Nederland voortdurend dat we leiderschap nodig hebben, maar als dan eens iemand lef heeft, wordt hij meteen afgeschoten.’ Doekle Terpstra, voorzitter van de hbo-raadIn Wisseling van de macht bespreekt Mildred Hofkes niet alleen de huidige problemen aan de top, zoals de beperkte doorstroom van vrouwelijk talent en het gebrek aan diversiteit in bredere zin, maar komt ze tevens met een vernieuwende strategie voor het leiden van een organisatie. De 40 topbestuurders (zowel mannen als vrouwen) die Hofkes heeft gesproken in het kader van een uitgebreid reputatieonderzoek komen in het boek, weliswaar anoniem, veelvuldig aan het woord. Hoe beschrijven deze bestuurders het klimaat aan de top en hoe zien zij de toekomst?Democratische bedrijfsvoering en rekenschap afgeven aan de buitenwereld zijn volgens Hofkes meer dan ooit van cruciaal belang voor de succesfactor van een onderneming. Niet langer Chief Executive Officers, maar Chief Reputation Officers aan het hoofd. Niet alleen winst op basis op aandelenkoersen, maar eveneens op basis van reputatiemanagement. Niet alleen met aandeelhouders, maar ook met klanten en medewerkers wordt rekening gehouden. Wisseling van de macht is een onderhoudend en prikkelend betoog over de urgentie van vernieuwing binnen de bestuurlijk elite.