Wiskunde voor het hoger onderwijs / Deel B

Auteur:Sieb Kemme

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Wiskunde voor het hoger onderwijs Deel B is het tweede deel van de nieuwe Serie Wiskunde voor het hoger onderwijs. Vanaf 2009 verschijnt elk jaar een nieuw deel, zodat op den duur de bestaande serie compleet vervangen wordt. Tot die tijd blijven de huidige delen 0 t/m 3 gewoon leverbaar. Het nieuwe Deel B is de compleet vernieuwde herziening van Deel 1. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Deel A biedt een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs en HBO en legt de basis voor de vervolgstudie. Deze basis wordt in Wiskunde voor het hoger onderwijs Deel B verder uitgewerkt. Kenmerkend voor Deel B is de heldere en gestructureerde opzet. Dit maakt de wiskunde op een directe manier toegankelijk voor beginnende studenten uit alle relevante studierichtingen in het hbo. De vervolgdelen C richten zich meer specifiek op de wiskundige eisen van de verschillende afstudeerrichtingen in het HBO.Deel B behandelt de volgende onderwerpen:werken met vectorenuitbreiding functieslimietendifferentierenfuncties van meer variabelencomplexe getallenprimitiverenintegrerentoepassingen van de integraalrekeningnumerieke methodenElke paragraaf bestaat uit een pagina uitleg met uitgewerkte voorbeelden en een naastliggende pagina met opgaven. Een hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf toepassingen, een samenvatting en een oefentoets. De opgaven lopen op van zeer eenvoudig tot meer complex.