Wiskunde voor het hoger onderwijs / 2

Auteur:K. Amis

  • Nederlands
  • 242 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2003
  • Samenvatting

    In deze uitgave ligt de nadruk op de praktische gebruikswaarde van de methode. Alle onderwerpen in deel 2 zijn met dat doel uitgekozen. Er wordt getoond hoe de analyse en de numerieke wiskunde studenten kunnen helpen om de beroepsgerichte vakken beter te begrijpen.Wiskunde voor hoger onderwijs deel 2 behandelt lineaire algebra, differentiaalvergelijkingen en het numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen. De specialistische onderwerpen Laplace-transformatie en Fourier-analyse zijn uit deze herziene versie gehaald en ondergebracht in deel 3. Het boek is ook voorzien van beroepsgerichte opdrachten waarbij computeralgebra wordt toegepast