Wiskunde voor het hoger onderwijs / 1 / deel Uitwerkingen / druk 6

Wiskunde voor het hoger onderwijs / 1 / deel Uitwerkingen / druk 6

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • december 2002
  • Samenvatting

    In Wiskunde voor het hoger onderwijs deel 1 wordt extra aandacht besteed aan praktijkgerichte en beroepsgerichte voorbeelden, opdrachten en cases. Ook krijgt computeralgebra een belangrijkere rol toebedeeld.Gebleven zijn de inleidende praktijkvoorbeelden, de verantwoording van ieder leerstofonderdeel, de opdeling van de hoofdstukken in leereenheden met de studiebelastingsuren, de vele opdrachten bij de teksten en de eindtoetsen aan het slot van ieder hoofdstuk. Door deze methodiek en ordening van de leerstof kan de docent in een eigen studiewijzer of modulenhandleiding snel en bondig een leerpad voor zijn studenten uitzetten. Het uitwerkingenboek verwijst steeds helder naar het hoofdboek. Bovendien is er een hoofdstuk aan toegevoegd met extra, beroepgerichte opdrachten.Onderwerpen die in deze uitgave behandeld worden zijn: basiswiskunde, functies, differentiaalrekening, het oplossen van niet-lineaire vergelijkingen en de integraalrekening.