Wiskunde voor het hoger onderwijs / 0 / deel Uitwerkingen / druk 3

Wiskunde voor het hoger onderwijs / 0 / deel Uitwerkingen / druk 3


Auteur:Asselt

  • Nederlands
  • 242 pagina’s
  • EPN
  • september 2000
  • Samenvatting

    De opzet van de derde druk van Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 0 is sterk gewijzigd. De student kan nu zelf, afhankelijk van zijn leerstijl, kiezen voor een introductie op de leertaken via praktische en wiskundige voorbeelden, via de theorie of via opdrachten en vraagstukken. Wiskunde voor het hoger onderwijs 0 biedt de steeds gevarieerder wordende instroom van het hoger onderwijs een instrument om eigen inhoudelijke en didactische leerroutes vast te stellen. Dat kan op basis van wat een opleiding aan wiskundige inzichten en vaardigheden eist. Daarnaast is het nu ook mogelijk om een leerroute vast te stellen op basis van het vastgestelde beheersniveau van die inzichten en vaardigheden. Per leereenheid is daartoe een diagnostische toets opgenomen. Onderwerpen die in deze uitgave behandeld worden zijn: basisvaardigheden (ontbinden, rekenen met breuken, machten, logaritmen, goniometrische verhoudingen), functies (lineair, kwadratisch, gebroken, goniometrisch, wortel, exponentieel, logaritmisch) en veranderen (grenswaarden bepalen, differentieren en integreren).