Winnen Zonder Strijd

Winnen Zonder Strijd


Auteur:Tzu Sun

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Altamira-Becht
  • februari 2004
  • Samenvatting

    Ook na twintig eeuwen geldt het werk van d e mystieke Chinese strijder /filosoof Sun Tzu nog als een van de meest prestigieuze en invloedrijkste boeken op het gebied van strategie en management. Het credo van Sun Tzu – winnen zonder strijd is het enige juiste – is toepasbaar op ieder niveau. Het boek verschaft inzicht in onderlinge wedijver en conflicten, zowel binnen persoonlijke als binnen zakelijke relaties. Het doel is onoverwinnelijkheid, het winnen zonder strijd en de kracht die ontstaat door het inzicht in de psychologie van het conflict. Ondanks de respectabele ouderdom van het werk is er geen sprake van gedateerdheid. Integendeel zelfs – een recensent van News week schreef: ‘Absorbeer DIT .boek en u kunt alle eigentijdse boeken management en leiderschap vergeten.’