Willen = kunnen = doen

Auteur:Cees Bos

  • Nederlands
  • 292 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2009
  • Samenvatting

    Niemand is tegen kwaliteitszorg. Iedere school wil kwaliteit leveren. Scholen en leraren streven naar optimale (affectieve en cognitieve) resultaten en naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid en -tevredenheid. Hierbij staat centraal wat goed is voor de leerling.Kwaliteitszorg is niets nieuws. Scholen en leraren zorgden al voor kwaliteit lang voordat het woord kwaliteitszorg bestond. Het zorgen voor kwaliteit, het streven naar goed onderwijs zit schoolleiders en leraren in het bloed. Maar het plegen van systematische kwaliteitszorg is verre van eenvoudig. Het lukt veel scholen niet om hun kwaliteitszorg te integreren in de dagelijkse werkzaamheden om zo gestructureerd te werken aan de verbetering van hun kwaliteit.Willen=Kunnen=Doen. Kwaliteitszorg in het primair onderwijs (2009) wil schoolleiders en leraren daarom aanwijzingen geven om hun kwaliteitszorg op een praktische wijze vorm te geven. Dit boek geeft antwoord op twee vragen: wat wordt er van scholen verwacht en hoe krijgt een school dit voor elkaar? Het gaat niet om ingewikkelde zaken, eerder om willen, om een bepaalde mentale instelling. Schoolleiders die echt werk willen maken van kwaliteitszorg zullen hierin slagen (kunnen). Dit boek ondersteunt hen bij het denken en doen, en helpt hen om ideeen over kwaliteitszorg in actie(s) om te zetten (doen).Cees Bos studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Leiden. Hij werkte dertien jaar in het primair onderwijs, en vervolgens eenzelfde periode aan de PABO. Daarnaast was hij meer dan tien jaar betrokken bij opleidingen voor adjunct-schoolleiders, schoolleiders en bovenschoolse managers.In 1999 ontwikkelde hij de eerste editie van Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK), een systeem voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid dat in 2003 (2e editie), 2006 (3e editie) en 2009 (4e editie) werd geperfectioneerd en geactualiseerd. Naast de variant voor het primair onderwijs (WMK-PO) verschenen er versies voor de expertisecentra (WMK-EC), het voortgezet onderwijs (WMK-VO), de montessorischolen (WMK-MO) en bovenschoolse managers (WMK-BM).Sinds 2005 richt Cees Bos zich met zijn bedrijf Bos Onderwijs Consultancy op het begeleiden en ondersteunen van scholen bij de implementatie van systematische kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Zijn missie is het leveren van praktische kwaliteit en van inzichten waarmee klanten concreet aan de slag kunnen gaan in hun eigen school.