WikiLeaks

WikiLeaks


Auteur:Perry Pierik

  • Nederlands
  • 218 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    De wereld is in de ban van WikilEaks, de internetspreekbuis van Julian Assange. Voor velen is Assange een held van het vrije woord, een toonbeeld van de betrokken wereldburger die zich met overheidszaken bemoeit en misstanden aan het licht brengt. Voor anderen is Assange een gevaar voor de staatsveiligheid, iemand die militaire en politieke geheimen en diplomatieke afspraken op onverantwoordelijke wijze naar buiten brengt en in die zin aan cyberterrorisme als vandaag de dag.