Wijze woorden

Wijze woorden


Auteur:Giezenaar e.a.

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Intertaal
  • 1e druk
  • januari 2002
  • Samenvatting

    “Doelgroep: Hoogopgeleide anderstaligen met een uitgebreide basiskennis van het Nederlands, die zich voorbereiden op werk of studie in Nederland of Vlaanderen.Kenmerken: Wijze woorden is een leer- en oefenboek en bevat zowel een alfabetische woordenlijst academisch Nederlands als een uitgebreid oefengedeelte dat een breed scala aan opdrachten bevat. De woordenlijst is op basis van wetenschappelijk gefundeerde frequentietellingen tot stand gekomen. Het corpus dat als uitgangspunt diende, bestond uit ruim 5 miljoen woorden uit wetenschapsbijlagen van dagbladen en uit studiemateriaal van een groot aantal universitaire studierichtingen.Het boek is uitstekend geschikt voor zelfstudie, maar kan ook in de les worden gebruikt, als aanvulling op de gebruikte leergang.De alfabetische woordenlijst bevat zo’n 1470 woorden en vormt een weerspiegeling van de algemene academische woordenschat die gebruikt wordt in wetenschappelijk georienteerde teksten. De lijst bevat geen vakspecifieke termen, maar woorden die veel voorkomen in een grote verscheidenheid aan teksten. Bij elk woord is een vertaling in het Engels, Frans en Duits gegeven. De hoofdstukken daarna bevatten een grote diversiteit aan idioomoefeningen, gerangschikt van meer gesloten naar meer open. In het eerste deel wordt met name woordvorming en betekenis geoefend. Dan volgen meer vrije oefeningen op basis van authentieke en bewerkte teksten waarbij verschillende thema’s aan bod komen. Achter in het boek staan de oplossingen van de oefeningen.”