Wijsheid Van Confucius

Wijsheid Van Confucius


Auteur:J.W. Schotman

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Ankh Hermes
  • mei 1987
  • Samenvatting

    Joh. W. SchotmanWIJSHEID VAN CONFUCIUSBijna vijfentwintig eeuwen lang was de leer van Confucius de leidraad van de Chinese beschaving. Zij was geen religieus geloof, maar een op mensenkennis en inzicht gebouwde maatschappelijke ethiek. Ook voor onze dagen is zij nog van grote betekenis. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, naastenliefde en hoffelijkheid (wederzijds respect), nog altijd essentieel voor een leefbare samenleving, vormen de uitgangspunten van zijn leer. Joh. W. Schotman heeft de beide hoofdwerken van Confucius, Ta Hsiau en Tsjoeng Joeng, in het Nederlands vertaald. Daaraan zijn nog toegevoegd: een keuze uit Loen Joe (De Gesprekken) en een geschrift over muziek, ontleend aan Li Tsji. Voor wie kennis wil nemen van de Chinese beschaving is deze uitgave een onmisbare bron van informatie en inspiratie.