Wijsgerige ethiek

Wijsgerige ethiek


Auteur:Govert Den Hartogh

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Damon B.V.
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Ethiek is een wijsgerige discipline waarin de systematische  normatieve reflectie op ons praktische leven centraal staat. Hoe dienen we met elkaar om te gaan? Wat is een zinvolle manier van leven? Welke waarden moeten we in onze samenleving hoog houden? Wat is juist en wat is niet juist? Wat mag wel en wat mag niet?In dit boek vatten drie oud-hoogleraren ethiek hun vak op hoofdpunten samen. Zij baseren zich op jarenlang onderzoek en presenteren de laatste wetenschappelijke inzichten, maar ze vermijden filosofische geheimtaal en onnodig vakjargon. Govert den Hartogh, Frans Jacobs en Theo van Willigenburg bieden een kritische bespreking van de belangrijkste ethische theorieen, zonder dat zij een keuze maken voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek. De lezer wordt uitgenodigd om zelf te denken en een beredeneerde afweging te maken.