Wijnreis Door Mijn Lichaam

Wijnreis Door Mijn Lichaam


Auteur:Harold Hamersma

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • april 2012
  • Samenvatting

    Naar de invloeden van wijn op ons lichaam wordt over de hele wereld veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wat opvalt is de enorme hoeveelheid positieve conclusies.Wijnschrijver/publicist/journalist Harold Hamersma heeft hier een bovengemiddelde belangstelling voor vanwege zijn quotum van rond de 7000 flessen per jaar. Hamersma heeft de derde druk van zijn boek volledig geactualiseerd en van een aantal nieuwe hoofdstukken voorzien. Zo is er baanbrekend nieuws te melden over de invloed van alcohol op borstkanker, ongeboren vrucht en dementie en blijkt wijn zelfs een probaat middel blijkt in geval van een gebroken hart. Een mustread voor iedereen die van wijn houdt en gezond wil leven.