Wetgeving zorg en welzijn / Studiejaar 2013-2014

Wetgeving zorg en welzijn / Studiejaar 2013-2014

  • Nederlands
  • 1456 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Wetgeving Zorg en welzijn bevat een op deMWD, SPH, HBO-V en CMV afgestemdeselectie van wet- en regelgeving.Deze wettenverzameling is bij uitstek geschiktvoor ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’,’sociaal pedagogische hulpverlening’, ‘HBO-V’en voor de opleiding tot verpleegkundige, terwijlook de studenten van de opleiding ‘CultureelMaatschappelijke Vorming’ en ‘Integrale Veiligheidszorg’er hun voordeel mee kunnen doen.Voor professionals bevat het de meest recenteregelgeving op het terrein van zorg en welzijn.Wetgeving Zorg en welzijn is overzichtelijk, compleeten gemakkelijk hanteerbaar. De opgenomenteksten zijn voorzien van margewoorden en er iseen uitgebreid trefwoordenregister opgenomen.Wetgeving Zorg en welzijn maakt deel uit vaneen reeks educatieve wettenverzamelingen vanSdu Uitgevers.