Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2012-2013 / Studiejaar 2012/2013

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2012-2013 / Studiejaar 2012/2013


Auteur:H.J.M. Clemens

  • Nederlands
  • 2640 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2012-2013 istot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVOen VastgoedCert en sluit aan bij de exameneisen.Deze wettenbundel is het standaardwerk voorverschillende opleidingen:* Assistent Makelaar ARMT* Kandidaat Makelaar KMT* Basistheorie Taxateur o.z.* Aanvullende Theorie (Wonen, BedrijfsmatigVastgoed, Landelijk Vastgoed, WOZ)* HercertificatieBij de samenstelling is ook rekening gehouden met deBeroepspraktijk zodat deze bundel goed te gebruikenis binnen de praktijk van de Makelaardij, Taxatie enVastgoed- en Gebiedsontwikkeling.Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2012-2013 isoverzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar.De teksten zijn voorzien van margewoorden. Er iseen uitgebreid trefwoordenregister opgenomen eneen uitvoerig alfabetisch inhoudsoverzicht.Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed maakt deel uitvan een reeks educatieve wettenverzamelingen vanSdu Uitgevers.