Wetgeving jeugdrecht / 2013/2014

Wetgeving jeugdrecht / 2013/2014


Auteur:J. uit Beijerse

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers
  • februari 2013
  • Samenvatting

    Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden, het strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht, maar wordt ook bestudeerd en gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. Deze wettenbundel beoogt in die behoefte te voorzien.De geselecteerde jeugdwetgeving wordt overzichtelijk gepresenteerd in zeven rubrieken. Voorop staat het Kinderrechtenverdrag dat zijn werking heeft in alle rechtsgebieden, gevolgd door de rubrieken Gezag en Jeugdbescherming, (Gesloten) jeugdzorg, Leerplicht en schoolverzuim, Beleidsregels politie, Halt en openbaar ministerie, Jeugdstraf(proces)recht en Justitiële jeugdinrichtingen. Dat het jeugdrecht constant in beweging is, blijkt wel uit het feit dat de indeze bundel opgenomen wetgeving het afgelopen jaar weer op veel punten is herzien. Deze bundel is gebaseerd op de geldende regelgeving van begin december 2012.Mr. dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doceert daar het vak jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de masters strafrecht en criminologie en doet onderzoek op het terrein van het (jeugd)strafrecht. Ze is betrokken bij de organisatie en uitvoering van leergangen en cursussen waarmee advocaten zich kunnen specialiseren in het jeugdrecht, is rechter plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt en lid van de redacties van Proces en Youth Justice.