Wetenschapsfilosofie

Auteur:L. Horsten

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de centrale themaOs uit de hedendaagse wetenschapsfilosofie. In een toegankelijke stijl en op een systematische wijze wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de toonaangevende filosofische visies op, onder meer, de aard en interpretatie van wetenschappelijke theorie’n, het toetsen van wetenschappelijke theorie’n, de evolutie van wetenschappelijke kennis, en wetenschappelijke verklaringen. Een inleidend hoofdstuk bespreekt de plaats die de wetenschapsfilosofie inneemt te midden van de andere filosofische deeldisciplines.De auteurs maken ruim gebruik van voorbeelden uit zowel de wetenschapsgeschiedenis als de hedendaagse wetenschappen om filosofische denkbeelden en discussies te verhelderen. Ook bevat elk hoofdstuk verwijzingen naar meer geavanceerde literatuur voor wie dieper op een thema wil ingaan. De gekozen benadering moet de lezer maximaal in staat stellen om na het doornemen van dit boek hedendaagse wetenschapsfilosofische onderzoeksliteratuur, zoals men die in de wetenschapsfilosofische tijdschriften vindt, te begrijpen en kritisch te evalueren.Er is geen bijzondere voorkennis vereist om dit boek te kunnen lezen. Het is zeer geschikt als handboek bij een inleidende cursus in de wetenschapsfilosofie. Het boek kan, aangevuld met een deel van de wetenschaps filosofische literatuur die erin besproken wordt, ook als handboek dienen voor een meer gevorderde cursus wetenschapsfilosofie. Het kan ten slotte ook vruchtbaar als zelfstandig werk, buiten de context van enige georganiseerde vorm van onderwijs, worden gelezen door een ieder met een filosofische interesse in de wetenschappen.