Werkvormen voor managers

Werkvormen voor managers


Auteur:Peter De Roode

  • Nederlands
  • 285 pagina’s
  • Duuren Media
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    Bij veranderprocessen in organisaties is een steeds belangrijker rol weggelegd voor managers. Door het organiseren van bijeenkomsten op de werkvloer kan hij leerprocessen stimuleren en daarmee zijn eigen afdeling motiveren en betrokken houden. Zijn rol komt hierbij overeen met die van een facilitator: hij stelt zijn medewerkers in de gelegenheid te leren van elkaar. Hij stelt vragen, begeleidt het groepsproces en is vooral geen deskundige die op alle vragen antwoord geeft. Daarbij heeft hij niet alleen het welzijn van medewerkers voor ogen, maar ook de belangen van de organisatie. Leren en ontwikkeling worden aan duidelijke performancedoelen gekoppeld. – Werkvormen die aansluiten bij concrete vragen op de werkvloer, zoals het opstellen van een missie voor de afdeling het creeren van een gedeelde visie draagvlak creeren voor de visie opstellen van scenario?s of een teamstrategie. – Naast de rationele thema’s, de zogenaamde bovenstroomactiviteiten, komt ook de onderstroom aan bod waarbij het gaat om het intuitieve, het irrationele, het onbewuste. – Leren en ontwikkelen is niet langer het alleenrecht van externe deskundigen.