Werkplezier Spel

Werkplezier Spel


Auteur:P. Gerrickens

  • Nederlands
  • Gerrickens
  • november 2008
  • Samenvatting

    WERKPLEZIER SPEL (97890-74123-204)Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord a€?jaa€™, dan is de kunst om dit zo te houden. Als je a€?neena€™ zegt, is het zinvol na te gaan waar dat aan ligt en of jij daar zelf iets aan kunt doen. In beide gevallen kan het Werkplezier Spel jou daarbij helpen.Het spel is heel geschikt voor individuele coaching, loopbaanplanning, teambuilding, trainings- en opleidingsgroepen en intervisie.Het uitgangspunt bij dit spel is dat werkplezier samenhangt met de redenen waarom je werkt (je werkmotieven) en het gedrag van jezelf en anderen. Het spel bestaat uit 170 kaarten, verdeeld over drie groepen:1.Werkmotieven. Bij deze redenen kun je onderscheid maken tussen algemene motieven (Wat is je motivatie om te werken?) en specifieke werkmotieven (Wat waardeer je in je huidige werksituatie?). Voorbeelden van algemene werkmotieven zijn: je nuttig voelen, regelmaat in je leven hebben of in je levensonderhoud voorzien. Bij specifieke werkmotieven kun je denken aan a€?een goede sfeera€™, a€?een inspirerende leidinggevendea€™ of a€?persoonlijke aandacht en begeleidinga€™. Via de kaarten werkmotieven kun je nagaan uit welke motieven je het meeste plezier haalt.2.Prettig gedrag. De centrale vraag is: Wat kan ik doen om mijn eigen werkplezier en dat van anderen te vergroten? Hierbij kun je onderscheid maken tussen gedrag dat te maken heeft met jezelf en je werk(plek), bijvoorbeeld a€?je richten op de positieve kant van een situatiea€™ of a€?je werkplek regelmatig opruimena€™, en gedrag dat te maken heeft met anderen, bijvoorbeeld a€?interesse tonen in elkaara€™ of a€?positieve werkervaringen met collegaa€™s delena€™.3.Onprettig gedrag. Bij deze categorie gaat het om de vraag: Welk gedrag van anderen of mezelf beA?nvloedt mijn werkplezier en/of dat van anderen op een negatieve manier? Voorbeelden daarvan zijn: klagen, te hoge eisen stellen of vervelende opmerkingen maken.Afhankelijk van de situatie werk je met een of twee onderdelen of het gehele spel. In de instructies bij het spel zijn zes spelvormen beschreven, die je ook kunt downloaden op www.kwaliteitenspel.nl.Bij dit spel vind je een zakje met 60 gekleurde fiches, die bij enkele spelvormen worden gebruikt om de overeenkomsten en verschillen tussen spelers zichtbaar te maken.TITELGEGEVENSAuteurs: Peter Gerrickens, Marijke Verstege en Zjev van Dun.ISBN: 97890-74123-204 Prijs: a‚¬ 32,95 (incl. 19 % BTW)